Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Oznámení

 

o době a místě konání volby prezidenta České republikyII. kolo

 

Starosta obce Bořetín podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)

 

                                               oznamuje:

 

  1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

   ve volebním okrsku č.1

   je volební místnost na adrese 394 70 Bořetín č.p. 69, v místnosti obecního úřadu

   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Bořetín, okres Pelhřimov

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

 

  1. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

 

 

  

 

V Bořetíně dne 18.1.2023                           

                                                          

  starosta

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT