Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo činnost v Jihlavě. Na místo prvního kontaktu pro uprchlíky dorazily během dopoledne stovky lidí:

https://wwwhttps://www.kr-vysocina.cz/krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine-zahajilo-cinnost-v-jihlave-na-misto-prvniho-kontaktu-pro-uprchliky-dorazily-behem-dopoledne-stovky-lidi/d-4112135/p1=1013.kr-vysocina.cz/krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine-zahajilo-cinnost-v-jihlave-na-misto-prvniho-kontaktu-pro-uprchliky-dorazily-behem-dopoledne-stovky-lidi/d-4112135/p1=1013

 

V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině:

https:https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013//www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013

 

Informace k poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům prchajícím před válkou

 

Kraj Vysočina velmi děkuje všem subjektům, fyzickým osobám i organizacím, které se rozhodly pro akutní pomoc ženám, dětem a případně seniorům z Ukrajiny. Vnímáme, že v těchto dnech je každá pomoc utečencům před válkou dobrá, užitečná a hodná úcty.

 

Přesto apelujeme, pokud již byly, jsou nebo v nejbližší době budou ošetřeny základní a nezbytné potřeby utečenců, aby tito lidé byli v nejbližším termínu řádně zaregistrováni do systému, který koordinuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Policie České republiky v rámci krizového řízení. Součástí pomoci nemůže být pouze ubytování, ale další služby zajišťující potraviny, podmínky pro osobní hygienu, zdravotní péči, vzdělávání, popř. také práci apod. Na to všechno bude stát podle našich informací uvolňovat dle možností přiměřené finanční prostředky systémovým způsobem, avšak opět po své linii. Na území Kraje Vysočina by mělo být k dispozici cca 5 000 míst k ubytování v tomto režimu. Kontaktní místo pro registraci by mělo být spuštěno v nejbližších dnech. Centrum na podporu cizinců pro Kraj Vysočina již určitě má informace o postupu v situaci, kdy jsou již lidé z Ukrajiny na našem území.

 

Kraj Vysočina bude, stejně jako ostatní kraje, dle pokynů v této věci fungovat pouze v součinnosti s Ústředním krizovým štábem, který řídí ministr vnitra. Registrační místo bude vytvořeno v Jihlavě (pravděpodobně v objektu na Tolstého ulici 15, tedy v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových /někdejší okresní úřad/, ale ještě není toto rozhodnutí zcela definitivní).

 

V případě, že se rozhodne kterýkoliv subjekt pomáhat ze své vůle jakkoliv nad rámec státem vytvářeného systému, je takový postoj samozřejmě vítán. Je však třeba, aby takové rozhodnutí bylo učiněno s plnou odpovědností a s vědomím, že taková pomoc musí být dlouhodobější, komplexní (o utečence je třeba se postarat z hlediska všech jejich základních potřeb) a bez nároku na veřejné prostředky.

 

Důležité kontakty, které lze dále sdílet:

 

V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku – jde o Charitu ČR, Český červený kříž, dále o organizace ADRA a Člověk v tísni.

 

Charita ČR – www.charita.cz

Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104

 

Český červený kříž – www.cervenykriz.eu

Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502

 

ADRA – www.adra.cz

Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500

Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz

Sbírkový účet: 0093209320/0300

Rozcestník dalších možných projektů podpory: https://www.darujme.cz/projekty/1200004

 

Informace Potravinové banky Vysočina:

https://www.facebook.com/potravinova.banka.vysocina/photos/a.1431010277126083/3503986133161810

Kontakty na koordinátory potravinové pomoci: Miroslav Krajcigr, tel.: 737 034 558, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Iveta Krajcigrová Vrbová, tel.: 730 177 740

 

V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství. Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. S oběma subjekty je vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie.

 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, tel: 778 401 506

Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina-173638846148578. Jedná se o skupinu, která sdílí a sumarizuje zásadní informace Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, informace pro nově příchozí občany Ukrajiny, praktické informace k telefonii. Zcela zásadní jsou informace týkající se nabídek individuální pomoci a ubytování, které je třeba brát v úvahu a vědět o nich (prosím text je třeba rolovat):

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?fbclid=IwAR3zYNwWz3_6rfMdyV-wdkGriiMm2tSazEz5sanqxeFYexLHpN_5G9VC2Vs.

 

F POINT, tel: 774 612 268

Na tuto organizaci se můžete obracet v případě, že potřebujete pro ukrajinské občany:

  • zprostředkovat ubytování,
  • sehnat oblečení a nutné potřeby,
  • jednat s úřady,
  • poskytnout radu,
  • tlumočit a poradit s češtinou,
  • zařídit péči o děti, školu a doučování.

 

Speciální krajský e-mail pro příjem nabídek pomoci Ukrajině:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na tuto adresu je možné zasílat nabídky materiální pomoci, nabídky ubytování, lékařské pomoci.

Každý zaslaným mail s nabídkou bude zpracován a předán přeslušným humanitárním a dalším institucím, které se postarají o její další využití. (zpráva musí obsahovat konkrétní nabídku a především kontaktní údaje, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu).

 

Děkujeme a přejeme klidné dny.

 

 

Zdeněk Kadlec

ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT